Projekty

Projekty

Projekty, realizowane przez naszych wolontariuszy EVS, ze względu na specyfikę działalności Caritas, można podzielić na dwa działania.

Realizacja projektu w działaniu pierwszym umożliwia wolontariuszom EVS pracę z dziećmi oraz młodymi osobami w wieku, od 5 do 19 roku życia. Uczestniczą w tym działaniu cztery placówki Caritas, wśród nich są:
- Centrum Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży im bł. Piotra Jerzego Frassatiego w Gdańsku
- Młodzieżowa Placówka Wychowawcza w Sopocie,
- Świetlica "Pod Kasztanem" w Gdańsku,
- Świetlica "Słoneczne Wzgórze" w Gdańsku.

Wolontariusze EVS, wspólnie z osobami pracującymi w świetlicach zajmują się organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży. Są to zajęcia: fotograficzne, plastyczne, kulinarne, muzyczne i inne. One pozwalają naszym młodym podopiecznym poznać kulturę oraz kulinarne specjały z różnych zakątków Europy. Ponadto wolontariusze pomagają dzieciom przy odrabianiu prac domowych, a także towarzyszą im na obozach w czasie wakacji.

Natomiast realizacja projektu w działaniu drugim polega na pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi w dwóch ośrodkach Caritas:
- Centrum Pomocowe Caritas im. św. o. Pio w Gdyni,
- Centrum im. św. Siostry Faustyny w Rumi.

Zadania wolontariuszy EVS obejmują pomoc przy prowadzeniu zajęć grupowych i indywidualnych aktywizujących osoby przebywające w placówkach. Wolontariusze towarzyszą podopiecznym w ich codziennym życiu. Pomagają przy tworzeniu prac plastycznych, rysunku, rzeźbie, śpiewie, grze na instrumentach muzycznych rozwiązywaniu łamigłówek umysłowych, tańcach, spotkaniach z poezją. Ponadto uczestniczą w zajęciach kulinarnych, podczas których przygotowują różnorodne potrawy ze swoich ojczystych krajów.

Projekty zrealizowane do tej pory to:

All for the young
Many roads, one way - helps the young
Share your life
Together we can make a difference

Breaking barriers

Give yourself

Step forward

Search for smile

Together for others

Take a chance for change