O organizacjach

Każda organizacja nie nastawiona na zysk, w zależności od posiadanego potencjału, możliwości i potrzeb może gościć wolontariusza. Pobyt wolontariusza w waszej organizacji jest dofinansowany w ramach realizacji programu „Młodzież w działaniu”.

Aby móc gościć wolontariusza trzeba uzyskać akredytację, która honorowana jest w całej Europie. Akredytacji udziela Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu” – więcej informacji znajdziesz na www.mlodziez.org.pl

Caritas Archidiecezji Gdańskiej posiada status organizacji koordynującej, dzięki temu może pomóc waszej organizacji w załatwieniu niezbędnych formalności.

O programie

Wolontariat Europejski (EVS - European Voluntary Service) to Akcja 2 programu „Młodzież w działaniu” (więcej o programie znajdziesz na www.mlodziez.org.pl.
Dzieki niej jako wolontariusz (sam lub z innymi młodymi ludźmi) możesz podjąć pracę społeczną w jedym z krajów europejskich.
Dzieki udziałowi w EVS możesz zdobywać nowe kompetencje i umiejętności wpływajace na twój rozwój osobisty i zawodowy.
Twoja praca może dotyczyć młodzieży, ekologii, sportu, kultury czy dziedzictwa narodowego możesz pracować z dziećmi, opiekować się ludźmi starszymi czy niepełnosprawnymi.
To tylko niektóre spośród wielu możliwości. Projekty, w które możesz się włączyć znajdziesz na stronie: http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/

CZAS TRWANIA jednego projektu:
  • od 2 do 12 miesięcy pobytu poza granizcami kraju
w jednym projekcie uczestniczyć może:
  • 1 wolontariusz (działanie indywidualne),
  • od 2 do 100 wolontariuszy (działanie grupowe)