Czym jest wolontariat?

Wolontariat to udzielenie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi ...
... to zaoferowanie swojego czasu, wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim serca ...
Wolontariuszem może zostać każdy ...

Działalność Caritas Archidiecezji Gdańskiej wspiera obecnie, swoją pracą blisko 4000 wolontariuszy. Wśród nich znaleźli się również młodzi Europejczycy, którzy w ramach programu "Młodzież w działaniu" realizują swoje projekty.